BALIKESIRIN CO?RAFYASI

Balıkesir Anadolu'nun kuzeybatısındadır. Büyük bir kısmı Marmara diğer kısmı Ege Bölgesi'nde bulunur. Güneyinde Manisa ve Izmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale, doğusunda Kütahya ve Bursa Illeri vardır. Kuzeyi Marmara Denizi ile çevrilidir. Balıkesir'de yüksekliği 1800 metreyi geçmeyen dağlarla, meyilli ovalar, alçak tepeler göze çarpar. Yörede, genellikle Akdeniz Iklimi hüküm sürmekte ise de bu iklim karakteristiğine daha çok Ege kıyılarında rastlanmaktadır. Iç kısımlarda kara iklimi hakimdir.