Bitlis Hatuniye (Hazo) Hanı
Hatuniye (Hazo) Hanı


Aynı adla anılan köprünün yanı başında bulunan bir handır. Abbasilerden Sultan Evhadullah Hanın kızı Hamu Hatun tarafından XI. Yüzyılda yaptırıldığı söylenmektedir.