Burdur Ağlasun - Bucak - Gölhisar Ilçeleri
Ağlasun

:
Il merkezine 32 km. uzaklıkta, "Sagalassos Antik Kenti" ile Burdur'un en önemli turizm çekiciliği olan ilçelerinden biridir. Ilçede yeraltı sularının bolluğu nedeniyle alabalık tesisleri yaygındır. Ilçede 2276 m. yüksekliğinde Akdağ dağcılık ve dağ-doğa yürüyüşü için çok elverişlidir.

Bucak

:
Burdur'a 45 km. uzaklıktadır. Ilçenin kuzey-doğusunda Roma Dönemine ait "Cremna Antik Kenti" bulunmaktadır. Susuz Kervansarayı ve Incirhan önemli eserlerdendir.

Gölhisar

:
Il merkezine 107 km. uzaklıkta bulunan ilçenin yakınında yer alan Cibyra Antik Kenti ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.