KIRŞEHIRDE YAPMADAN DÖNME

YAPMADAN DÖNME Cacabey Camii, Ahi Evran Camiini, Çağatay Medresesini görmeden, Termal kaplıcaları ziyaret etmeden, 'Onxy'den yapılmış hediyelik eşya satın almadan, Keşkef tatmadan ...Dönmeyin.