SiNOPUN TARIHÇESI

TARIHÇE Sinop yöresi, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Büyük Iskender, Selevkes, Roma, Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.