Trabzonda nufus

Ilin nüfusu, 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 975.137'dir. Şehirler nüfusu 478.954, köyler nüfusu ise 496.195'dir. Merkez Ilçe nüfusu 283.233'dür. GENEL DURUM Türkiye'de ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında 293.055 olan Trabzon ili nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına kadar geçen 73 yıllık süre içerisinde yaklaşık 3,3 kat artarak 975.137'ye ulaşmıştır. Aynı dönem içerisinde ise Türkiye nüfusu yaklaşık 5 kat artarak 13.648.270'den 67.803.927'ye ulaşmıştır. Ilin nüfusu, 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 975.137'dir. Şehirler nüfusu 478.954 (% 49.12), köyler nüfusu ise 496.195 (% 50.88)'dir. Merkez Ilçe nüfusu 283.233'dür. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Trabzon 81 Il içinde toplam nüfus itibariyle 19'ncu, Il merkez nüfusu itibariyle 25'incidir. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Trabzon, Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 14 Il arasında nüfus çokluğu bakımından Samsun'dan sonra 2'inci sıradadır. Bölgede toplam 8.439.213 kişi yaşamaktadır. Bu nüfus Türkiye'nin toplam nüfusunun % 12.44'ünü teşkil etmektedir. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfus artış hızı değerleri, Türkiye geneli için binde 18.28, Karadeniz Bölgesi için binde 3.65, Trabzon için binde 20.31'dir. Türki ye geneline göre, Trabzon'daki nüfus artış hızının yüksek gözükmesi son yıllarda ilin ekonomisinde gözle görülür canlılık, nüfusun geri dönmesine hız kazandırmıştır. YILLARA GÖRE NÜFUS DA?ILIMI YIL ERKEK KADIN ŞEHIR KÖY TOPLAM 1927 132.711 160.344 32.836 260.219 293.055 1935 166.514 194.165 40.093 320.586 360.679 1940 181.233 209.500 43.015 347.718 390.733 1945 184.632 210.752 40.243 355.141 395.384 1950 195.413 224.866 46.089 374.190 420.279 1955 214.478 247.771 59.781 402.468 462.249 1960 251.086 281.913 83.692 449.307 532.999 1965 281.583 314.199 108.492 487.290 595.782 1970 312.736 346.384 138.435 520.685 659.120 1975 354.636 364.372 171.570 547.438 719.008 1980 349.503 381.542 186.580 544.465 731.045 1985 380.147 406.047 239.553 546.641 786.194 1990 386.642 409.207 303.612 492.237 795.849 2000 486.957 488.180 478.954 496.183 975.137 NÜFUSUN E?ITIM DURUMU 6 ve daha yukarı yaştaki nüfusun (874.962) 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, 439.142 kadından 356.316'sı (% 81,13), 435.820 erkekten de 417.933'ü (% 95,88) okuma-yazma bilmektedir. Buna göre, okuma-yazma bilenlerin sayısı 774.249 (% 88,49) olup, okuma-yazma bilmeyenler de 100.702 (% 11,51) dir.