Ankara

Plaka: 6 | Alan Kodu: 312

| Genel | Ne Yenir | Ne Alınır | Nasıl Gidilir | Yapmadan Dönme |

Ankara > *hacı Bayram Camii*


Resim

Ulusta bulunan Hacı Bayram Camii Ankara için sembol olmuş yapılardan biridir. Hacı Bayram Veli’nin manevi kişiliğinde yoğunlaşan ve neredeyse bütün Anadolu'yu kucaklayan, kendimize mahsus bir aşk buraya bambaşka bir güzellik katar.

Osmanlıdan günümüze eksilmeden gelen bir ilgi ile Hacı Bayram halkın gönlünde taht kurmuştur.

Hacı Bayram Camiini aslında bir manzume saymak gerekir. Bunlar camiye bitişik Hacı Bayram Türbesi ve Osmanlı devrinde Ak Medrese adıyla eğitim kurumu olarak kullanılan Augustus Mabedi ile güneybatıda, haremlik ve selamlığı 1972 yılında cami çevresi açılırken yıkılmış zaviyedir.

Cami, harimi ve alttaki çile hanesi ile zaviyenin bir parçası idi. Halen meydanın güneybatısında bulunan bina kalıntısı haremliğe bitişik hamam idi. Ismail Fazıl Paşa Türbesi külliyeye sonradan eklenmiştir